Imate vprašanje? Pokličite 03 757 38 50


"RAZPIS ZA RAVNATELJA VRTCA ZREČE"

SVET ZAVODA VRTEC ZREČE

Cesta na Roglo 13

3214 ZREČE

Razpisuje delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor:

  • izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI ( l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D) ali
  • izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI ( l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09-popr., 20/2011, 40/12-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D)
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5-ih let.

KANDIDATI MORAJO K VLOGI PRILOŽITI PROGRAM VODENJA ZAVODA.

Predvideni začetek dela je 29.05.2020.

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski postopek, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »ZA RAZPIS RAVNATELJA« IN NASLOVIJO NA NASLOV SVET ZAVODA VRTEC ZREČE, CESTA NA ROGLO 13,  3214 ZREČE v roku 15 dni od dneva po dnevu objave tega razpisa.

Svet zavoda nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. 

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 MESECEV od dneva objave razpisa.

Vrtec Zreče

Javni zavod VRTEC ZREČE
Cesta na Roglo 13, 3214 Zreče
tel.: 03 757 38 50
faks: 03 757 38 65

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Januar 2020
P T S Č P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Online

Na strani je 277 gostov in ni članov .